top of page
DLB_Black_Transparant_edited.png

Privacystatement

Inleiding

Met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor bescherming van persoonsgegevens aangescherpt.

DailyLifeBytes verwerkt jouw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

DailyLifeBytes zal je persoonsgegeven niet aan derden verkopen of verstrekken.

 

Mocht je vragen hebben over deze Privacyverklaring of suggesties hebben ter verbetering van deze verklaring laat het ons weten.

Als je je gegevens wilt aanpassen of verwijderen uit onze administratie mail dan naar info@dailylifebytes.com.

 

Reikwijdte van het Privacybeleid

Deze privacyverklaring gaat over de website www.dailylifebytes.com en de diensten die worden aangeboden door het bedrijf DailyLifeBytes, gevestigd in Lage Vuursche.

Privacyverklaring ten aanzien van onze website en diensten

Hierin laten we je weten hoe we binnen DailyLifeBytes omgaan met je gegevens wanneer je onze website bezoekt en diensten van ons afneemt. Als je onze website bezoekt en gebruik maakt van onze diensten laat je gegevens achter. Welke gegevens je achterlaat, is afhankelijk van de dienst die je afneemt. De gegevens die je achterlaat en die DailyLifeBytes verwerkt, zijn:

 • naam

 • adres

 • telefoonnummer

 • e-mailgegevens

 • IBAN gegevens

 • IP Adres

 • Btw-ID nummer

 • Inloggegevens (indien je van een toegangscode gebruikt maakt voor de

  online omgeving binnen mijn website)

 • Informatie die je achterlaat in een open velden (zoals bv in het gastenboek,

  of een reactie op een nieuwsbericht)

 • Gegevens over je activiteiten op de website

 

Doeleinden

Binnen DailyLifeBytes worden deze gegevens voor de volgende doeleinden gebruikt:

 • het verwerken van je aanmelding voor de afgenomen dienst,

 • het opmaken van een factuur en het afhandelen van je betaling,

 • contact met je te zoeken voor de online-practice, training of coachsessie

  waarvoor je je hebt aangemeld,

 • het sturen van nieuwsberichten als je je daarvoor hebt aangemeld.

Er worden geen persoonsgegevens verzameld voor andere doeleinden dan die hierboven zijn beschreven, tenzij de noodzaak hiervoor bestaat vanuit een wettelijke verplichting. In geval je gegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan hierboven zijn beschreven dan wordt hiervoor altijd vooraf je toestemming gevraagd.

 

Derden

De gegevens die door jou zijn verstrekt, worden niet met derden gedeeld

Gegevens inzien, aanpassen of wijzigen

Je hebt het recht om te allen tijde de gegevens die DailyLifeBytes van je heeft in te zien, aan te passen en te verwijderen. Je wijzigingen worden binnen 14 dagen verwerkt.

Als je wilt weten welke gegevens er binnen DailyLifeBytes van je worden bewaard, of wil je gegevens inzien of wijzigen, stuur dan een mail naar ons.

Wanneer je je hebt ingeschreven om nieuwsberichten te ontvangen en in de toekomst geen nieuwsberichten meer wil ontvangen of gegevens wilt wijzigen, kan dat altijd via een link onderin de betreffende nieuwsbrief of mailing. Je kunt dit uiteraard ook doen door contact met ons op te nemen via info@dailylifebytes.

Bewaartermijn

DailyLifeBytes bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. De gegevens in ons boekhoudsysteem worden 7 jaar bewaard. Dit is conform een wettelijke verplichting.

Google Analytics en cookies Google analytics

Voor het analyseren van het bezoek van DailyLifeBytes maken we gebruik van Google Analytics. Hiervoor is het delen van alle informatie uitgezet en is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Hiermee voldoet DailyLifeBytes aan de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens.

Klachten

Als je een klacht hebt over de wijze waarop DailyLifeBytes je persoonsgegevens verwerkt dan horen we dat graag. Je kunt contact met ons opnemen.

We zullen het zo snel mogelijk proberen samen op te lossen. Mocht je er niet samen met ons uitkomen dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Informatie die je zelf deelt en Social media

Houd er rekening mee dat informatie die jezelf deelt via onze website of via onze pagina’s op social media door iedere bezoeker kan worden gezien, verzameld of gebruikt.

Als je je online beweegt op social media platforms geldt het privacybeleid van die betreffende platforms. Lees de privacyverklaringen van die respectievelijke Social Media platforms om te weten hoe zij omgaan met jouw privacy. DailyLifeBytes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeoorloofd gebruik van deze informatie door derden.

bottom of page